Effektivt Projektverktyg för Byggprojektering

Hur kan du hantera din kommunikation med både kunden och projektteamet på ett kostnadseffektivt sätt? Yoleans projektverktyg för byggprojektering är utformat för att hjälpa dig hantera dina gränssnitt mot kunden, teamet och ditt företag på ett och samma ställe! Verktyget är utvecklat för att effektivisera processen att identifiera, kommunicera och dokumentera beslut och som kan leda till besparingar på upp till 1 miljon kronor i ett normalstort projekt. Yolean fokuserar på att förbättra samordningsmöten, öka engagemang från projektdeltagare och minska administration för dig som ledare.

Effektivt projektverktyg för byggprojektering

Som projektledare (eller projekteringsledare) i byggprojekt har du oftast tre viktiga gränssnitt att hantera:

 1. Kunden: du vill ha en nöjd kund
 2. Företaget du jobbar på: du vill ha ett lönsamt projekt
 3. Teamet: Du vill ha ett team som gör sitt bästa och som tycker om att jobba i ditt projekt

Yoleans projektverktyg för byggprojekterings är framtaget specifikt för att hjälpa dig uppnå dessa mål. Med enkelhet!

Yolean utvecklades initalt tillsammans med ett antal projektledare och projekteringsledare som ett forskningsverktyg för att studera och förstå effektivitet i projekthantering. Efter stor efterfrågan lanserades verktyget kommersiellt och har använts i över 300 byggprojekt över hela Europa.

Effektiva beslut = effektiv byggprojektering

Jämfört med andra branscher har byggprojekt och byggprocessen en högre grad av komplexitet. Därför är byggprojekts effektivitet extremt beroende av effektiv samordning. Man kan säga att ett byggföretag, vid sidan om själva byggtekniken, måste ha samordning och koordinering som en kärnkompetens.

I byggprocessens tidiga faser, under själva projekteringen, handlar effektivitet om att leverera underlag. Och projektets förmåga att effektivt producera underlag är direkt beroende av att effektivt identifiera och ta beslut i en stor mängd frågor. Ett typiskt projekt tar ca 300 beslut, per fas!

Ett vanligt arbetssätt är att samordna allt detta beslutsfattande genom långa relativt ineffektiva möten som dokumenteras med mötesprotokoll  med en tillhörande beslutslogg. De tusentals mail som utgör kommunikationen mellan möten bidrar ytterligare till en effektivitetsförsämring. Inte enbart för att processandet av varje beslut tar mer arbetstid. Utan också för att risken för beslutet är fel avvägt eller baserat på fel underlag ökar väsentligt.

Vad gör ett effektivt projektverktyg för byggprojektering?

På Yolean har vi fokuserat på att förbättra och effektivisera ett antal delmoment i processen att identifiera, kommunicera och dokumentera beslut. Ibland kallas denna process för “fråga-svar” processen. Vi har sedan byggt ett projekthanteringssystem som leder till besparingar på 3000 SEK per beslut för våra kunder. Vilket i ett normalstort projekt motsvarar nästan 1 miljon kronor. Och då har vi endast räknat med hur mycket mindre arbetstid som går åt i projekteringsgruppen! Att besluten också blir bättre är ett extra bonus.

Med Yolean får du:

 1. Effektivare samordningsmöten med bättre kommunikation och kortare mötestid.
  Tack vare att vi studerat och fokuserat på typiska tidstjuvar har vi byggt vår plattform med funktioner som är utformade helt och hållet från målet att öka flytet i mötena. Mer kommunikation, mindre mötestid!
 2. Större engagemang av projektdeltagare
  Vi har fokuserat på att sänka trösklarna och göra det enkelt för projektdeltagare att lägga in frågor, kommentera och lämna svar samt skicka och ta emot notiser. Yolean trollar därför bort en stor del av mailandet och där varje frågas tråd blir både enkalre att både ta del av och bidra till.
 3. Mindre administration för dig som ledare
  Oavsett om du och teamet har ett samordningsmöte eller ett arbetsmöte vill ni inte att den kreativa problemlösningsdialogen ska distraheras. Exempelvis av att mitt i dialogen fokusera på att dokumentera i ett mötesprotokoll eller en beslutslogg. Därför har vi också tagit fram funktioner som dokumenterar i bakgrunden. Ni gör jobbar på med hjälp av tavlan och Yolean antecknar. När ni är klara trycker du på en knapp och får ut ett automatgenererat mötesprotokoll som sammanställer allt ni gjorde i varje enskild fråga!
Kontakta oss för demo