Ett visuellt verktyg för daglig styrning av produktion, anläggning och projektering

Ordning och reda, enkelt och visuellt

Ordning och reda ger högre effektivitet, mindre stress och bättre säkerhet. Att uppnå det kan dock kosta i form av tid och tålamod för rapportering, avstämning och dokumentation.

Med Yoleans enkla och visuella verktyg uppnås:

 • Samordning och uppföljning som en del av det dagliga arbetet
 • Ett strukturerat sätt att identifiera och lösa avvikelser innan de inträffar eller innan de blir stora och kostsamma avvikelser

Med Yolean styrs det dagliga arbetet så att tidsplanen kan hållas

Enligt McKinsey är en av orsakerna till kostsamma förseningar inom byggbranschen svårigheten i att samordna och styra “mikroplanen” över enskilda jobb och leveranser som ligger 1-4 veckor framåt. Yolean är framtaget tillsammans med projekteringsledare och platschefer för att förenkla just detta och omvandla denna svårighet till en konkurrensfördel. Med Yolean kan ni tillsammans se om projektet håller på att avvika från tidsplanen och också se vad som är den bästa åtgärden för att styra tillbaka. Yolean är ratten som hjälper dig att bli den bästa föraren givet omständigheterna.

Produktion

Yoleans verktyg för produktion är utformat för att minimera den tid och maximera den kommunikation som behövs för att hålla fokus på de viktigaste frågorna

 • Vad är färdigt och vad kommer närmaste tiden?
 • Vilka jobb behöver samordnas p.g.a. beroenden i logistik, material, process eller bemanning?
 • Finns det risk för problem?
 • Finns det problem som redan inträffat?
 • Hur kan vi planera om för att minimera inträffade problems påverkan?

Anläggning

Synkronisering av arbetslag i syfte att maximera utnyttjandet av maskinparken, enkelt planera om vid oväntade händelser samt korta ledtiden från utfört arbete till fakturering genom att reducera rapportering från fältet till några få klick.

 • Var är olika maskinlag inplanerade för tillfället?
 • När och var kan ett nytt jobb planeras in för optimalt maskinutnyttjande?
 • Vilka jobb har precis klarmarkerats från fältet och kan faktureras?
 • Vilka jobb behöver omplaneras eller har avvikelser och finns det luckor som kan utnyttjas?

Projektering

Synkronisera de enskilda individernas frågor, svar, aktiviteter och leveranser inom teamet samt mot produktion. Ett web-baserat verktyg gör det enkelt att hålla möten även i geografiskt distribuerade team.

 • Frågor och svar samt till och från där planeringen och dokumentationen kopplad till frågorna hanteras integrerat och visuellt för enkel sammanställning och filtrering
 • Gemensam tidslinje för projektering och produktion så att projektet hänger ihop från start till slut
 • Vilka leveranser och milstolpar som är inplanerade
 • Vilka frågor eller leveranser som har någon form av avvikelse kopplad till sig
 • Vilka beroenden som finns mellan frågor
 • Vilka aktiviteter (såsom arbetsmöten) som är inplanerade för att jobba med frågor och svar

Yolean förenklar och snabbar upp vid avvikelser

Ibland inträffar avvikelser ändå. Människor blir sjuka. Maskiner strejkar. Vädret ställer till det. Med Yolean går det enkelt och tydligt att signalera direkt när problem inträffar och planerade jobb inte kommer färdigställas i tid. Då kan de som är beroende av dessa jobb snabbt planera om med nya förutsättningar eller lyfta behovet av större ingrepp i planen som kan påverka bemanning, resurser och materialflöden. Genom att snabba upp signaleringen och kommunikationen hjälper Yolean till att förhindra att små avvikelser växer till stora avvikelser som påverkar den stora tidsplanen och leder till stora kostnader.

Kontakta oss så berättar vi mer

Dag Bergsjö
+46 76-893 63 68

Staffan Olsson
+46 70-223 46 76

Skicka ett meddelande