Ett visuellt verktyg för daglig styrning av produktion, anläggning och projektering

Ordning och reda, enkelt och visuellt

Ordning och reda ger högre effektivitet, mindre stress och bättre säkerhet. Att uppnå det kan dock kosta i form av tid och tålamod för rapportering, avstämning och dokumentation.

Med Yoleans enkla och visuella verktyg uppnås:

 • Samordning och uppföljning som en del av det dagliga arbetet
 • Ett strukturerat sätt att identifiera och lösa avvikelser innan de inträffar eller innan de blir stora och kostsamma avvikelser

Med Yolean styrs det dagliga arbetet så att tidsplanen kan hållas

Enligt McKinsey är en av orsakerna till kostsamma förseningar inom byggbranschen svårigheten i att samordna och styra “mikroplanen” över enskilda jobb och leveranser som ligger 1-4 veckor framåt. Yolean är framtaget tillsammans med projekteringsledare och platschefer för att förenkla just detta och omvandla denna svårighet till en konkurrensfördel. Med Yolean kan ni tillsammans se om projektet håller på att avvika från tidsplanen och också se vad som är den bästa åtgärden för att styra tillbaka. Yolean är ratten som hjälper dig att bli den bästa föraren givet omständigheterna.

 

Produktion

Yoleans verktyg för produktion är utformat för att minimera den tid och maximera den kommunikation som behövs för att hålla fokus på de viktigaste frågorna

 • Vad är färdigt och vad kommer närmaste tiden?
 • Vilka jobb behöver samordnas p.g.a. beroenden i logistik, material, process eller bemanning?
 • Finns det risk för problem?
 • Finns det problem som redan inträffat?
 • Hur kan vi planera om för att minimera inträffade problems påverkan?

Projektering

Skapa engagemang och framfart när alla i teamet kan se frågor, svar och kommentarer samt leveranser och milstolpar inom teamet såväl som mot produktion. Vårt web-baserade verktyg med notifieringar gör det enkelt att hålla möten och säkra engagemanget även i geografiskt distribuerade team.

 • Frågor och svar med till och från visuellt och transparent. Planering och dokumentation kopplad till frågor och svar hanteras integrerat och visuellt för enkel sammanställning och filtrering.
 • Gemensam tidslinje för projektering och produktion så att projektet hänger ihop från start till slut.
 • Leveranser och milstolpar tillsammans med frågor och svar på ett och samma ställe.
 • Integrerad hantering av avvikelser kopplad till frågor eller leveranser.
 • Visuell ihopkoppling mellan frågor och/eller leveranser.
 • Integrerad visualisering och filtrering av knäckfrågor, arbetsmöten, kostnadspåverkande etc.

Anläggning

Synkronisera arbetslag och maximera utnyttjandet av maskinparken. Planera enkelt om vid oväntade händelser och korta ledtiden från utfört arbete till fakturering när rapportering från fältet är ett klick bort.

 • Var är olika maskinlag inplanerade för tillfället?
 • När och var kan ett nytt jobb planeras in för optimalt maskinutnyttjande?
 • Vilka jobb har precis klarmarkerats från fältet och kan faktureras?
 • Vilka jobb behöver omplaneras eller har avvikelser och finns det luckor som kan utnyttjas?

 

Yolean förenklar och snabbar upp vid avvikelser

Ibland inträffar avvikelser ändå. Människor blir sjuka. Maskiner strejkar. Vädret ställer till det. Med Yolean går det enkelt och tydligt att signalera direkt när problem inträffar och planerade jobb inte kommer färdigställas i tid. Då kan de som är beroende av dessa jobb snabbt planera om med nya förutsättningar eller lyfta behovet av större ingrepp i planen som kan påverka bemanning, resurser och materialflöden. Genom att snabba upp signaleringen och kommunikationen hjälper Yolean till att förhindra att små avvikelser växer till stora avvikelser som påverkar den stora tidsplanen och leder till stora kostnader.

Kontakta oss så berättar vi mer

Dag Bergsjö
+46 76-893 63 68

Staffan Olsson
+46 70-223 46 76

Skicka ett meddelande