#3: Hur många ÄTA-ärenden är värdeadderande?

De flesta sena ändringar kostar pengar och tid. Det vet vi sedan tidigare i ”Hur mycket kostar ÄTOR egentligen?” och ”Orsakar ÄTA-ärenden förseningar?”. En annan fråga som ofta dyker upp är: hur många ändringar leder till att slutprodukten får ett högre värde än den skulle […]

#2 Orsakar ÄTA-ärenden förseningar?

I förra inlägget tittade vi på hur stora kostnader ÄTA-ärenden orsakar i projekt. I detta inlägg tittar vi istället på om sena ändringar har en effekt på tiden istället. Så frågan är: orsakar ÄTOR förseningar? 2018 genomförde Zidane och Andersen först en omfattande litteraturgenomgång och […]

#1: Hur mycket kostar ”ÄTOR”, egentligen?

Att sena ändringar kan orsaka kostnader är varken nytt eller förvånande. De flesta är överens om att ÄTOR är något som borde minskas. Det är intressanta att notera när jag samtalat med olika personer (allt från platschefer till projektledare och affärschefer/VDar) är att det verkar […]