Yolean växer!

“Enkelhet i allt vi gör” – det är ledstjärnan för oss på Yolean! Vi tror att stordåd uppnås genom att arbeta tillsammans. Våra kunders visioner och mål kräver hela tiden de bästa individerna och de bästa teamen. De bästa teamen följer sällan organisationsgränser, varken på insidan eller utsidan. Vår vision är att göra det enkelt för team att arbeta tillsammans med enkla och transparenta arbetssätt uppbackade av enkla och transparenta verktyg. För att uppfylla vår vision om en enklare vardag för team så har vi förstärkt vårt eget team med användbarhetsexperten Kristina. Hon är inte bara bra, hon är tokigt bra!

Välkommen in i teamet Kristina! Hur ser du på din utmaning hos oss?

 

“Yoleans kunders vardag ser väldigt olika ut. Vissa är ute på byggen där planer uppdateras dagligen och bra kommunikation är nyckeln till effektivitet och säkerhet. Andra är på kontor där en plan uppdateras på månads- eller årsbasis och nyckeln till effektivitet är att rätt frågor avhandlas av rätt personer för konkreta beslut. I de grupper jag har arbetat i har post-it lappar, whiteboards, listor, kalendrar används och, låt oss inte glömma Excel. Alla dessa redskap har i olika sammanhang varit flitigt använda, men alla dessa har sina nackdelar. Det ska bli en spännande att jobba med en digital produkt som Yolean, bland annat behöver man ju inte svettas över att viktiga post-its försvinner! Mina studier på Teknisk Design har förberett mig på att snabbt snappa up och identifiera användarbehov men byggbranschen, som jag kommer jobba mot, är relativt ny för mig.

Jag har vuxit upp med otaliga större, (i alla fall för en familj), byggprojekt hemma där det har varit en självklarhet att vara en del i byggprocessen då “hus ska man kunna bygga från grunden själv, i alla fall enplanshus!”. Jag skulle aldrig säga att jag är någon snickare men detta byggande har genererat ett genuint intresse för byggprocessen. Redan vid 10 års ålder började jag ge mina föräldrar feedback på hur de kunde effektivisera byggprojekten vi hade! Jag var helt klart ett lill-gammalt barn och intresset för planering och effektivisering har jag fortfarande kvar. Att nu få lära mig mer om mycket större byggprojekt är väldigt roligt samtidigt som jag får applicera min passion för att förbättra användbarheten hos en produkt i praktiken. Utmaningen att jobba med hur en digital produkt som Yolean kan bli ännu mer intuitiv, enkel och samtidigt stötta den komplexa värld våra kunder i byggbranchen befinner sig i ska kort och gott bli väldigt spännande!” – Kristina

Då vi växer kommer Kristinas uppgift vara att fokusera på att vi verkligen fördjupar vår förståelse för våra kunders behov inom bygg och omsätter det i en enkel och kraftfull produkt. Med en examen i Teknisk Design från Chalmers som fokuserar på design med användaren i centrum och internationell arbetserfarenhet som kommunikatör, ser vi med spänning fram emot hur Kristina kommer ta sig an uppgiften och vidare tar Yolean mot nya höjder!

Yolean för bygg

Yolean