We make teamwork work

Digital och Visuell Samverkan
i Projektering och Produktion

Boka demo
våra kunder
Company logo of Yolean Customer: Essity
Company logo of Yolean Customer: JM
Company logo of Yolean Customer: Serneke
Company logo of Yolean Customer: Modul-System
Company logo of Yolean Customer: Mercury Engineering
Company logo of Yolean Customer: Husqvarna
Company logo of Yolean Customer: Autoliv
Company logo of Yolean Customer: HA Bygg
Company logo of Yolean Customer: NCC
Company logo of Yolean Customer: Fagerhult
Company logo of Yolean Customer: Volvo
Company logo of Yolean Customer: Bonava
Company logo of Yolean Customer: Bygg Construct
Company logo of Yolean Customer: Consto
Company Logo of Yolean Customer Thage
Company Logo of Yolean Customer Alfred
projekteringsledare
Projektering

Från effektfull kommunikation till effektiva beslut. Utan handskrivna protokoll, e-post och listor.

platschef/arbetsledare
Produktion

Uppnå mer förutsägbarhet och effektivitet i planerade jobb. Med färre telefonsamtal, sms och e-post.

använt med framgång i fler än

litas på av fler än

1500

300

projekt

användare i veckan

Det går smidigt att jobba med Yolean! Vi kan på kort tid etablera en effektiv kommunikation och effektiva arbetssätt i teamet. För mig avlastar Yolean en hel del av det administrativa arbetet kring kommunikation.

Annika Perhammar,
Projekteringsledare
Company logo of Yolean Customer: NCC
Det finns många fördelar med att arbeta enligt den här metodiken och det är viktigt att göra det digitalt. Jag kan inte se hur vi skulle ha kunnat klara det utan Yolean.

Fredrik Sjolid,
Platschef
Company logo of Yolean Customer: NCC
Yolean Software on TabletYolean Software on SmartphoneYolean Software on Desktop

Enkel när det är viktigt kraftfull när det behövs

Intuitiv användning, tvärs plattformar

Modern web-baserad arkitektur innebär inga installationer med smidig drift. Även i stora krävande projekt.

Automatic documentation
Automatiserad dokumentation

Tråkiga uppgifter såsom sammanställning och export av beslut och mötesprotokoll är intelligent automatiserade för att spara tid

Kraftfull data och filtrering

Ett intelligent designat gränssnitt innebär att massor av data kan fångas till din fördel, utan att besvära ditt team med oändliga inmatningar för enkla uppgifter i systemet

Boka demo