Integritetspolicy och Dataskydd

1. Integritetspolicy och dataskydd överblick

Allmän information

Följande stycken ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad i nästa sektion.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar kontaktuppgifterna på www.yolean.com/kontakt.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker hemsidan. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för besöket). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår hemsida.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges på kontaktsidan om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker vår hemsida kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar detaljerad information om detta i följande dataskyddsförklaring.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att göra invändningar i denna dataskyddsförklaring.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna hemsida kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Ansvarig part

Den ansvariga parten för databehandling på denna webbplats är:

Yolean AB
Odinsgatan 9,
411 03 Göteborg
Sweden

Telefon: +46 760 22 52 42
E-Mail: contact@yolean.com

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätten att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

Vid brott mot dataskyddslagstiftningen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett neutralt, maskinläsbart format. Om du begär direktöverföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-krypering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som hemsidesoperatör, använder denna webbplats en SSL eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i webbläsarens adressfönster.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter när som helst. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges under "Ansvarig part" om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot reklam

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av dataskyddskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Hemsidesoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

3. Datainsamling på vår hemsida

Cookies

Vissa av hemsidorna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på basis av artikel 6 paragraf 1 punkt f i GDPR. Hemsidesoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

Denna hemsida använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera trafik till vår hemsida. Vi delar också information om din användning av vår hemsida med våra sociala medier, reklam- och analyspartners. Våra partners kan kombinera denna information med annan data som du har lämnat till dem eller som de har samlat in som en del av din användning av tjänsterna. Du godkänner våra cookies om du fortsätter att använda vår hemsida.

Cookies är små textfiler som används av webbplatser för att ge en mer effektiv användarupplevelse.

Lagen tillåter oss att lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för driften av denna hemsida. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt tillstånd.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredje part som visas på våra webbplatser.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke från cookiemeddelandet på vår webbplats.

Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: yolean.com

Cookie uttalandet uppdaterades senast av Cookiebot 2020-03-18:

Nödvändig (2)

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

NAMN
LEVERANTÖR
SYFTE
VARAKTIGHET
TYP
CookieConsent
Lagrar användarens samtyckesstatus för cookies på den aktuella domänen.
1 år
HTTP Cookie
rc::c
Används i samband med videoreklam. Cookien begränsar antalet besök av en besökare med samma reklaminnehåll. Cookien används också för att säkerställa relevansen av videoannonsen för den specifika besökaren.
Session
HTML Local Storage

Marknadsföring (4)

Marknadsföringscookies används för att följa besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därför mer värdefulla för publicister och tredjepartsannonsörer.

NAMN
LEVERANTÖR
SYFTE
VARAKTIGHET
TYP
NID
Registrerar ett unikt ID som identifierar en återkommande användares enhet. ID:t används för riktad reklam.
6 månader
HTTP Cookie
rc::a
Används i samband med videoreklam. Cookien begränsar antalet besök av en besökare med samma reklaminnehåll. Cookien används också för att säkerställa relevansen av videoannonsen för den specifika besökaren.
Persistent
HTML Local Storage
rc::b
Används i samband med videoreklam. Cookien begränsar antalet besök av en besökare med samma reklaminnehåll. Cookien används också för att säkerställa relevansen av videoannonsen för den specifika besökaren.
Session
HTML Local Storage

Oklassificerad (2)

Oklassificerade cookies är cookies som vi för närvarande försöker klassificera tillsammans med leverantörer av enskilda cookies.

NAMN
LEVERANTÖR
SYFTE
VARAKTIGHET
TYP
cp-impression-added-forcp_id_9f6e9
d6f7i2j5.rocketcdn.me
Väntande
1 dag
HTTP Cookie
cp-impression-added-forcp_id_c5e33
d6f7i2j5.rocketcdn.me
Väntande
1 dag
HTTP Cookie

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem
  • Hänvisar-URL
  • Värdnamnet på åtkomstdatorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 punk f GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från kontaktformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

4. Analysverktyg och annonsering

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där Google Analytics-cookies lagras på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR . Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

IP Anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Browser Plugin

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kommer du i förekommande fall inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt under följande länk och installera:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in din data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: avaktivera Google Analytics.

Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Beställningsdatabehandling

Vi har slutit ett avtal om beställningsdatabearbetning med Google och implementerar fullt ut de strikta kraven från de svenska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör att rapporter kan skapas som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökarna. Dessa data kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i punkten "Invändning mot datainsamling".

5. Plugins och Verktyg

YouTube

Vår webbplats använder plugins från den Google-drivna YouTube-webbplatsen. Operatören av sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor utrustade med ett YouTube-plugin kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.YouTube används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 (1) (f) GDPR. Du kan hitta ytterligare information om hanteringen av användardata i YouTubes dataskyddsdeklaration på: https://www.google.se/intl/se/policies/privacy

Google Web Fonts

Den här webbplatsen använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar.

Detta ger Google kunskap om att vår webbplats nås via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande. Detta representerar ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator. Du kan hitta mer information om Googles webbteckensnitt på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att kunna använda Google Maps-funktionerna är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring Google Maps används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 (1) (f) GDPR. Du kan hitta mer information om hanteringen av användardata i Googles dataskyddsdeklaration:  https://www.google.se/intl/se/policies/privacy