Digital plattform för visuell planering - för bättre flyt och färre störningar på bygget

Ordning och reda på ett enkelt sätt
- med våra digitala planeringstavlor

... går det?

Vad säger våra kunder?

Company Logo of Yolean Customer Mercury Engineering

Vår analys har visat att Yolean är den programvara som är bäst lämpad för att underlätta och förbättra våra gemensamma planeringssessioner. Yolean gör det möjligt för projektteamen att spåra framstegen och milstolparna, vilket gör det möjligt för oss att framgångsrikt leverera projekt till våra kunder.

Company Logo of Yolean Customer NCC

Det finns många fördelar med att arbeta enligt den här metodiken och det är viktigt att göra det digitalt. Jag kan inte se hur vi skulle ha kunnat klara det utan Yolean.

Company Logo of Yolean Customer REIF

Projektet slutfördes mer än framgångsrikt med 20-procentig taktökning och samtidigt med låg stressnivå för alla deltagare. Problem, kompletteringar och orospunkter kunde åtgärdas omedelbart och klargöras på kortast möjliga tid. De veckovisa byggmötena kunde på så sätt minskas till ett minimum av tid.

Snabb och smidig start

Från tidplan till visuell plan på nolltid

Importera din tidplan och kickstarta din rullande tidplanering i produktion
Bryt ner och förfina den kortsiktiga tidplanen tillsammans med teamet
detaljplanering och åtaganden

Från visuell plan till löften med ett klick

Alla kan ta ägarskap av sina jobb med ett klick
Färre panikåtgärder och oplanerade stopp
Korta effektiva möten. Mindre tid i telefon och e-mail för att hålla alla informerade.
detaljplanering och åtaganden

Från visuell plan till löften på ett klick

Alla kan ta ägarskap av sina jobb med ett klick
Färre panikåtgärder och oplanerade stopp
Korta effektiva möten. Mindre tid i telefon och e-mail för att hålla alla informerade.
Uppföljning och omplanering

Se status, utvärdera, planera om

Se status visuellt och följ upp jobb med ett klick
Planera om enkelt med drag-and-drop
Se och visa åtagandena framåt
se och eliminera hinder proaktivt

Ta bort hinder istället för att panikfixa problem

Alla kan enkelt signalera potentiella hinder i tid
Diskutera och besluta om förebyggande insatser med full spårbarhet
Minska byggfel och förluster
se och eliminera hinder proaktivt

Ta bort hinder istället för att panikfixa problem

Alla kan enkelt signalera potentiella hinder i tid
Diskutera och besluta om förebyggande insatser med full spårbarhet
Minska byggfel och förluster

Upplev smidigare projekt med bättre samarbeten i Yolean!