Yolean Academy

kunskap för effektivare projekt

I Yolean Academy har vi samlat artiklar och enkla guider som ger dig praktiska råd och tips för effektivt ledarskap och kommunikation i dina projekt. Innehållet bygger på bevisad praxis och är baserade på många år av forskning och implementation av praktiskt ledarskap understött av visuella tavlor för planering och kommunikation. Forskningen har gjorts i samarbete med Chalmers och praxisen är väl beprövad med våra kunder. Utöver generella artiklar finns även  artiklar specifikt för faserna projektering och produktion.
Välj kategori: